Als het vuurtje aan gaat…

Mijn belangrijkste reden om talentbegeleider te worden was dat ik kinderen tot bloei wilde zien komen. Ik wil niet dat ze aanmodderen tot ze een burn-out krijgen als ze groter zijn en dan eens gaan bedenken waar ze goed in zijn of blij van worden. Ik wil niet dat ze denken dat ze minder of anders zijn dan een ander. Het liefst zie ik een kind dat al heel jong weet wie het wil zijn en dat ook durft te zijn. Een kind dat zijn/haar passie durft na te jagen en daar ook heel goed in wordt. Een kind dat ontzettend gelukkig is…

Ik ken een meisje, dat in mijn ogen heel regelmatig nog maar wat aan moddert met wie ze is. Ze is 8, dus dat mag ook nog, maar ze zit regelmatig in tweestrijd met wie ze wil spelen en waarom en wat ze dan zelf zou willen doen. Bij haar geldt vaak ‘wie het hardst roept, die wint me’. Ze is gevoelig voor de mening van anderen en weet dan wel wat haar mening is, maar durft hem pas ’s avonds in haar bed te uiten. Dan komen de spanningen eruit, dan gaat ze tobben over wat er is gebeurd en of dat rechtvaardig was, of zoals zij het had gewild. Dit meisje laat zich nog heel vaak leven en, zoals dat steeds vaker gezegd wordt, gaat niet snel ‘aan’ op iets wat op haar pad komt. Het overkomt haar nog vaak.

Dit meisje, HB-getest, heeft groep 2 overgeslagen op aandringen van haar ouders. Juf was het er niet mee eens, want zoals juf zei ‘ze durft nog niet eens met de klas mee te dansen met Sinterklaas’. Ouders waren er van overtuigd dat dat niet was wat ze nog moest leren in groep 2 en waren inmiddels al de nodige ervaring rijker met 2, om uitdaging vragende, grotere broers. Dit meisje zou tot haar recht gaan komen wanneer ze aangesproken werd op wat haar interesseerde, op waar haar passie en vertrouwen liggen.

Door de jaren heen heeft het meisje al heel veel geleerd, maar ze blijft gevoelig voor de mening van anderen en voor de stem van anderen. Maar, zo af en toe verbaast ze de mensen om zich heen en gaat ze echt ‘aan’. En hoe! Zo mocht ze net voor de zomervakantie samen met een aantal klasgenootjes een tentoonstelling over de tekenaar M.C. Escher organiseren in de school. Er werd gewerkt, er werd overlegd, ze kwam met ideeën en ze voerde ze uit. Ze keek geen kat uit de boom, ze liet zich niet teveel leiden door haar klasgenootjes, ze liet zich óók zien, ze was erbij.

Maar, het hoogtepunt tot nu toe was een aantal dagen terug: Zoals ieder jaar mogen op de school van dit meisje, de leerlingen van groep 6 aan het begin van het schooljaar solliciteren naar een plekje in de leerlingenraad. Per groep 6 zijn er 2 vacatures. Na uitleg over wat de functie inhoudt mogen ze aangeven of ze er bij zouden willen. Vervolgens schrijven ze een sollicitatiebrief en gaan ze op gesprek bij de voorzitter van de leerlingenraad en een afgevaardigde uit het schoolteam.

Plots was daar dat vlammetje dat ik een kind zo gun. Dit meisje ging aan, haar vuur brandde! Ze verbaasde haar omgeving door zeer vastberaden na te denken over wat zij zou kunnen betekenen voor de leerlingenraad. Ze wist zeker dat ze goede ideeën in kon gaan brengen en ze wist heel goed wat er nodig was voor deze school. Ze wist welke sterke kanten van zichzelf ze in kon gaan zetten, maar ze wist óók wat de leerlingenraad haar zou kunnen leren. Ze keek niet wat haar vriendinnen gingen doen, ze twijfelde niet en stelde niet uit. Ze schreef tussen alle activiteiten van het weekend door, ze maakte er tijd voor vrij, ze plande haar weekend er omheen. Ze maakte een woordweb, ze schreef haar kladversie over in het net, versierde hem zoals een meisje van 8 zou doen en leverde hem op maandagochtend vol trots in. Ze wilde in de leerlingenraad!

Wow, wat is het mooi, als een kind zo’n vuurtje mag ervaren! Ik wil heel graag dat ieder kind heel regelmatig zulke vuurtjes ervaart! Mijn missie is om kinderen dit vuur bij zichzelf te leren ontdekken. Ik wil dat ze vertrouwen in wat ze kunnen en durven zijn wie ze zijn. Dat ze uitdagingen aan durven gaan en dat ze leren hoe ze hun doelen kunnen bereiken. Daarom ben ik talentbegeleider geworden: Hier gaat míjn vuurtje van aan. Ik kan kinderen helpen bij het door de leerkuil gaan, ik kan ze helpen met hun mindset. Samen gaan we leren plannen, organiseren, bespreken we hoe het is wanneer iets niet in een keer lukt en dromen we over wat we willen worden als we later groot zijn…

En weet je wat nu het allerfijnst is? Het is gelukt! Het meisje mocht succes ervaren bij het volgen van haar hart. Ze is gekozen voor de leerlingenraad!