Werkwijze

Wat doet Talenterwijs?

Talenterwijs biedt begeleiding bij meer- en hoogbegaafdheid. Ik ben er voor de kinderen, de ouders én hun scholen. Ik geloof niet in een resultaatgerichte aanpak, maar sta voor een procesgerichte aanpak. Juist bij deze groep kinderen is dat heel belangrijk. Het beste resultaat wordt bereikt door vertrouwen op te bouwen en spelenderwijs vaardigheden aan te leren, door een fijn, passend proces dus.
Talenterwijs levert:

  • Psycho-educatie aan het kind: Begeleiding van kinderen hoe om te leren gaan met het feit dat ze zich anders voelen dan andere kinderen. Wat betekent het wanneer je anders denkt of sneller denkt dan de meeste kinderen in je klas? Wat kun je doen om je hier fijner bij te voelen? Hoe leer je om te gaan met de typische uitdagingen die een meer- of hoogbegaafde op zijn/haar pad krijgt? Hoe ga je om met de verschillende, soms heftige, gevoelens die door je heen gaan? Hoe leer je dat fouten maken mág en dat het heel normaal is wanneer je iets niet in één keer weet?
  • Kennis voor de ouders: Ondersteuning van ouders in de opvoeding en/of het omgaan met een meer- of hoogbegaafd kind. Wat zijn de typische kenmerken van een meer- en hoogbegaafdheid? Hoe kun je omgaan met de hooggevoeligheid, de grote drang naar autonomie en uitdagingen zoals faalangst en/of onderpresteren? Hoe buig je de vermoeiende discussies en soms ook ruzies thuis weer om naar gezellige, gelijkwaardige opvoedingsmomenten?
  • Advies aan de leerkrachten op school: Hoe ga je om met dat dromerige, faalangstige meisje in de klas? Waarom is die jongen altijd zo onrustig en slordig? Hoe ga je om met de angst om fouten te maken? Waar ligt de zone van naaste ontwikkeling? Hoe belangrijk is het leren leren voor een meer- of hoogbegaafd kind? Hoe help je een kind door de leerkuil heen? Hoe kom je tot meer rust in de klas, door je meer- of hoogbegaafde leerlingen op de juiste manier aan het werk te zetten? Hoe belangrijk zijn het ervaren van autonomie én het inzien van nut en waarde van een gegeven opdracht?

Op welke manieren?

  • Aan huis: Ik heb geen eigen praktijkruimte, maar kom graag bij je aan huis.
  • Telefonisch: Ouderbegeleiding kan in veel gevallen (bij voorkeur pas na een eerste kennismaking aan huis) indien gewenst ook telefonisch plaats vinden. 
  • Spelenderwijs: Met spellen kan veel meer bereikt worden dan men vaak denkt. Ik maak er geen zware praatsessies van, maar houd het bij voorkeur ongedwongen en spontaan. We kijken wat er op dat moment nodig is.
  • Oudercursussen: Deze kunnen op diverse locaties plaats vinden. Plaats + tijdstip kunnen ook in overleg afgestemd worden. Een cursus gaat door bij een deelname vanaf 4 personen. 
  • Verhuur ZZP’er: Ik ben vooralsnog ook voor dagdelen/hele dagen inzetbaar op scholen of ter ondersteuning van collega’s in de regio.